CLAIRVOYANT READING
MED RANDI HUNSKAAR STENSBY

Clairvoyant reading er en sjel til sjel-kommunikasjon, hvor jeg kan lese av informasjon fra din aura om hva som er den virkelige årsaken til at du sliter med det du sliter med. I tillegg kan jeg få opp hva som er din beste løsning på utfordringen.

Clairvoyant Randi Hunskaar Stensby

Vi er alle forskjellige, og har hver vår reise gjennom livet. Så det som er løsningen for den ene, er ikke nødvendigvis løsningen for den andre.

Dette selv om det tilsynelatende er samme utfordring to ulike mennesker står i.

Når du har fått informasjonen om hva som er den virkelige årsaken, er det lettere for deg å gjøre noe med det.

Her bidrar jeg med energibalansering underveis i readingen. Du vil kun vise den informasjonen som du er klar for å ta tak i her og nå. Under en clairvoyant reading er det din informasjon som er viktigst.

«Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions.» – Pema Chodron

Tider og pris på Clairvoyant Reading

Jeg jobber på STUDIO H, Helse Healing Helhet i hovedsak på mandager og torsdager. Passer ikke disse dagene kan vi bli enige om en annen dag.

Jeg arbeider også over telefon, samt gir fjernhealing etter avtale.

Priser:
45 – 60 minutter kr. 1.199,-
90 minutter      kr. 1.595,-
120 minutter     kr. 1.955,-

Lavere pris kan avtales dersom du har dårlig råd. Dette må avtales før timen.
Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time.
Ikke avbestilte timer må betales i sin helhet.


Viktig informasjon

Clairvoyant reading og healing erstatter ikke kvalifisert medisinsk behandling, men kan være et supplement til dette.

Dersom du har medisinske utfordringer så oppfordres du til å kontakte lege, psykolog eller annen del av offentlig helsevesen.

MEDLEMSKAP

Jeg er medlem og godkjent healer av Det Norske Healerforbundet. Jeg har gjennomført VEKS kurs, og følger DNHs vedtekter og etiske retningslinjer.

Jeg er også registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene.